“องค์กรที่ใหญ่ VS องค์กรที่ยิ่งใหญ่” โดยคุณแบงค์ ภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์ CEO บริษัท Brother Global

“องค์กรที่ใหญ่ VS องค์กรที่ยิ่งใหญ่” โดยคุณแบงค์ ภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์ CEO บริษัท Brother Global

ในวันที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 14:15 – 16:30 น. ต่อยอดการเติบโตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนใน Private Consult Session โดยคุณแบงค์ – ภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์ (CEO บริษัท Brother Global) ผู้ซึ่งเป็น Super Navigator พ่อมดทางการตลาดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ Supplement มากมาย ในหัวข้อ “องค์กรที่ใหญ่ VS องค์กรที่ยิ่งใหญ่”

 

Exclusive สำหรับ Sharich Health Authorized Holding ระดับ VVIP ขึ้นไป