ส่งมอบเงินสมทบทุนโครงการ “เด็กแรกเกิดต้องรอด” จำนวน 1,000,000 บาท

ส่งมอบเงินสมทบทุนโครงการ “เด็กแรกเกิดต้องรอด” จำนวน 1,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 Sharisma by Sharich Health ได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับ ผศ.พิเศษ แพทย์หญิงมินา โครนา (หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโครงการ “เด็กแรกเกิดต้องรอด”

Sharisma ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดี ๆ เพื่อคืนให้กับสังคม และยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุขภาพของทุกท่านต่อไป