หัวใจของ Sharich Health โดย คุณนัท – อภิชาติ ลีนุตพงษ์ Co-Founder และ CEO Sharich Health

หัวใจของ Sharich Health โดย คุณนัท – อภิชาติ ลีนุตพงษ์ Co-Founder และ CEO Sharich Health

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 คุณนัท – อภิชาติ ลีนุตพงษ์ Co-Founder และ CEO Sharich Health กล่าว “การได้เฝ้ามองคนที่เรารักเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นั้นคือ “ความสุข” วันนี้ Sharich Health ได้พัฒนานวัตกรรม Super Supplement จากงานวิจัยรางวัลโนเบล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกคนได้มีสุขภาพที่ดี และใช้ชีวิตกับคนที่เรารักให้ได้นานที่สุด”

 

“หัวใจสำคัญของ Sharich Health คือ นวัตกรรมสุขภาพที่สร้างความแตกต่างเพื่อคุณและผม และคนที่เรารัก”