แชร์ประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจโดย คุณนัท – อภิชาติ ลีนุตพงษ์ Co-Founder และ CEO Sharich Health

แชร์ประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจโดย คุณนัท – อภิชาติ ลีนุตพงษ์ Co-Founder และ CEO Sharich Health

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 พบกับ Exclusive Session เวลา 21:30 น. คุณนัท – อภิชาติ ลีนุตพงษ์ (Co-Founder และ CEO Sharich Health) แชร์ประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านทางทาง Clubhouse

สามารถติดตามและรับฟังได้ที่ :  https://www.clubhouse.com/event/xoNNQlbE 

 

CR: Team Health Midas